Nước Mỹ nên dẫn đầu với Bitcoin

April 9, 2021by mocadn0

Gửi các nhà đầu tư,

Mọi người đều theo dõi các bình luận từ nhà đầu tư nổi tiếng Peter Thiel. Trong khi phát biểu tại Hội thảo Nixon, Thiel giải thích rằng Trung Quốc có thể sử dụng bitcoin lâu dài như một cách để làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Nhận xét này đã được đưa ra nhiều lần rồi, vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là nên giải quyết nó vào sáng nay.

Đầu tiên, đây là clip mà mọi người đang bàn tán:

Bây giờ, có một vài điểm quan trọng cần nêu ra ở đây. Thiel bắt đầu đoạn clip này bằng cách nói về việc đồng Euro có khả năng là vũ khí của Trung Quốc chống lại đồng đô la Mỹ như thế nào. Người ta thừa nhận rằng những nỗ lực tiềm năng đã thất bại, nhưng ông ấy nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đồng tiền dự trữ toàn cầu thứ hai đối với Trung Quốc.

Tiếp theo, Thiel tuyên bố rõ ràng rằng ông ấy là người ủng hộ tiền điện tử và là một chuyên gia về bitcoin. Đây là một khía cạnh thực sự quan trọng để hiểu những gì Thiel đang nói ở đây. Ông ấy không ủng hộ lệnh cấm bitcoin hoặc bất kỳ loại lập trường chống bitcoin nào. Ông có khả năng ủng hộ điều hoàn toàn ngược lại – Hoa Kỳ sẽ ủng hộ bitcoin để nó có thể cạnh tranh trên trường toàn cầu và ngăn chặn Trung Quốc đạt được sức mạnh kinh tế đáng kể.

Một điều quan trọng khác từ clip này là Thiel không nói rằng ông tin rằng Trung Quốc sử dụng bitcoin như một cách để làm suy yếu đồng đô la. Ông ấy bắt đầu câu bằng “Tôi thắc mắc rằng…” gần như thể ông ấy đang tham gia vào một bài tập trí tuệ. Bài tập trí tuệ là một bài tập đáng được tiến hành, nhưng không có nghĩa là chúng ta biết được kết luận trong suy nghĩ của Thiel.

Toàn bộ chủ đề này thực sự quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã lên CNBC sáng nay để giúp mọi người hiểu rõ hơn để suy nghĩ một cách thấu đáo. Đây là một clip nhỏ về phân đoạn đó:

Điểm chính cần lưu ý là bitcoin là một giao thức mở, phi tập trung. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào hệ thống, kể cả những người mà chúng ta có thể cho là đi ngược lại với lợi ích của Hoa Kỳ. Điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ nên có lập trường chống bitcoin. Trong thực tế, nó có nghĩa hoàn toàn ngược lại.

Có một cuộc cạnh tranh toàn cầu đang diễn ra và Hoa Kỳ cần phải nắm lấy bitcoin để đảm bảo rằng chúng ta giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu của mình. Nếu chúng ta chọn lập trường chống bitcoin, các quốc gia khác sẽ có thể sử dụng công nghệ theo cách khiến chúng ta bị tụt hậu.

Trong khi nhiều người đang xoay chuyển nhận xét của Peter Thiel theo hướng tiêu cực, thì cá nhân tôi tin rằng ông ấy đang nhấn mạnh sự cần thiết của Hoa Kỳ để phát triển bitcoin trong lâu dài. Ông ấy đang đánh trống để Mỹ tham gia cuộc chơi. Chúng ta không thể ngồi một chỗ và để các quốc gia khác tiếp tục dẫn đầu.

Sẽ rất ấn tượng nếu Hoa Kỳ quyết định đưa bitcoin vào bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang. Sẽ rất ấn tượng nếu họ quyết định chấp nhận bitcoin như một loại tiền tệ để thanh toán thuế. Mỗi điểm uốn này sẽ là các bước đi đúng hướng. Thời gian sẽ cho biết suy nghĩ của các quan chức được bầu và bổ nhiệm của chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào.

Bitcoin sẽ không quan tâm. Hệ thống sẽ tiếp tục sản xuất hết khối này đến khối khác. Chỉ làm theo cách mà nó đã được lập trình.

English Verison Below:

To investors,

Everyone is worked up over comments from famed investor Peter Thiel. While speaking at The Nixon Seminar, Thiel explained that China may be long bitcoin as a way to weaken the US dollar. This comment has been taken out of context numerous times already, so I figured it would be best to address it this morning.

First, here is the clip that everyone is talking about:

Now there are a few points that are important to call out here. Thiel starts this clip talking about how the Euro was potentially a Chinese weapon against the US dollar. It is acknowledged that the potential attempt failed, but he highlights how important a second global reserve currency would be to China.

Next, Thiel explicitly states that he is pro-crypto and pro-bitcoin maximalism. This is a really important aspect of understanding what Thiel is saying here. He is not advocating for a ban of bitcoin or any sort of anti-bitcoin stance. He is likely advocating for the exact opposite — the United States to become pro-bitcoin so it can compete on the global stage and prevent China from gaining significant economic power.

Another important takeaway from this clip is that Thiel does not state that he believes China is long bitcoin as a way to weaken the dollar. He starts the sentence off with “I do wonder…” almost as if he is engaging in an intellectual exercise. The intellectual exercise is one worth conducting, but it does not mean that we know the conclusion of Thiel’s thoughts either.

This entire subject is really important. It was so important that I went on CNBC this morning to help people better understand how to think through it. Here is a small clip of that segment:

 

The main point to keep in mind is that bitcoin is an open, decentralized protocol. Anyone will be able to access the system, including people who we may deem adversarial to US interests. That doesn’t mean that the United States should take an anti-bitcoin stance. In fact, it means the exact opposite.

There is a global competition underway and the United States needs to embrace bitcoin in order to ensure that we keep our position of global leadership. If we choose to take an anti-bitcoin stance, other countries will be able to use the technology in a way that will leave us behind.

While many people are spinning Peter Thiel’s comments in a negative light, I personally believe he is highlighting the need for the US to go long bitcoin. He is banging the drum for the US to get in the game. We can’t sit around and let other countries continue to take the lead here.

It would be impressive if the United States decided to put bitcoin on the Federal Reserve’s balance sheet. It would be impressive if they decided to accept bitcoin as a currency for tax payments. Each of these inflection points would be steps in the right direction. Time will tell how forward thinking our elected and appointed officials end up being.

Bitcoin won’t care though. The system will continue producing block after block after block of transactions. Just doing it’s thing the way it was designed.

 

mocadn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *