Tại sao chúng ta vẫn đánh giá thấp tác động tài chính của Bitcoin

April 13, 2021by mocadn0

Gửi các nhà đầu tư,

Dưới đây là bài đăng của Edan Yago, một người có 10 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái Bitcoin. Gần đây, anh ấy đã trở thành một phần của cộng đồng những người đóng góp cho Sovryn, một giao thức mã nguồn mở giúp mở rộng khả năng của Bitcoin. Sovryn thêm một hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi) vào hệ thống tiền tệ phi tập trung của Bitcoin. Gần đây tôi đã đầu tư vào Sovryn và họ sẽ tung ra một vài thứ vào ngày mai, vì vậy tôi muốn Edan cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì tôi nghĩ là một góc rất thú vị của ngành.

 

DeFi đã bị ẩn trong mã nguồn Bitcoin từ đầu

Ẩn trong mã nguồn Bitcoin ban đầu, có những tàn dư về tầm nhìn rộng lớn hơn của Satoshi Nakamoto đối với Bitcoin. Một số dòng mã đề cập đến thị trường P2P cho phép giao dịch mà không cần trung gian. Ngoài ra còn có đoạn mã không đầy đủ để chơi poker trực tuyến phi tập trung.

Satoshi đã thấy rõ rằng tương lai của Bitcoin không chỉ đơn giản là một kho lưu trữ giá trị không thể thay đổi. Theo suy nghĩ của ông, để Bitcoin phát huy hết tiềm năng của nó, thì nó sẽ phải đi kèm với các công cụ tài chính không thể thay đổi để cho phép hoạt động kinh tế không đáng tin cậy. Thật vậy, dòng đầu tiên của white paper tập trung vào hoạt động kinh tế và tài chính: “Thương mại trên Internet hầu như chỉ dựa vào các tổ chức tài chính đóng vai trò là bên thứ ba đáng tin cậy …”

 

Nền kinh tế, ngu ngốc

Bitcoin được ra đời sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đó là một phản ứng, không phải cho sự lũng đoạn của hệ thống tiền tệ của chúng ta, mà là sự lũng đoạn thậm chí còn lớn hơn trong hệ thống tài chính của chúng ta.

Trong những ngày đầu của Bitcoin, tất cả chúng ta đều cho rằng các công cụ tài chính phi tập trung chuẩn bị xuất hiện. Xét cho cùng, thật vô lý khi có một tài sản tài chính nguyên sơ, phi tập trung như Bitcoin – chỉ để giao nó cho một chức năng là “bên thứ ba đáng tin cậy” bất cứ lúc nào bạn muốn sử dụng nó. Nhưng gần một thập kỷ trôi qua, những công cụ này vẫn chưa xuất hiện. Bắt đầu có vẻ như là sẽ không bao giờ.

Sau đó, một năm trước, một số nhà phát triển đã thu hút sự chú ý của tôi đến thực tế, mà chúng tôi không nhận thấy, rằng mọi thứ đã thay đổi: Các công cụ tài chính phi tập trung cho Bitcoin, không chỉ khả thi, mà chúng đã có ngay tại đây!

 

Giao thức Sovryn mở rộng khả năng của Bitcoin

Ba tiến bộ công nghệ quan trọng đã kết hợp với nhau để xây dựng công nghệ tài chính phi tập trung trên Bitcoin:

 • Đầu tiên, công nghệ merge-mined side-chain cho phép các nhà phát triển mở rộng khả năng của Bitcoin để tạo ra các hợp đồng thông minh hoàn chỉnh. Các hợp đồng này có các khả năng tương tự như các hợp đồng được phát triển trên Ethereum, nhưng được bảo đảm bằng Proof of Work của Bitcoin.
 • Thứ hai, những tiến bộ trong tiền mã hóa hiện cho phép tạo ra các “chốt (pegs)” Bitcoin không đáng tin cậy, cho phép Bitcoin được sử dụng làm tài sản gốc của các hợp đồng này.
 • Cuối cùng, các hợp đồng tài chính phi tập trung (DeFi) đã được chứng minh là hoạt động trên Ethereum.

Kết hợp ba tiến bộ này với nhau và đoán xem điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin: Bitcoin DeFi, có nghĩa là bạn không bao giờ cần tin tưởng vào người trung gian với số Bitcoin của mình nữa.

Nhận thức này đã bắt đầu lan rộng trong cộng đồng Bitcoin như một ngọn lửa hoang. Một dự án có tên Sovryn đã xuất hiện – xây dựng một hệ điều hành không thể thiếu cho tương lai của ngành tài chính. Chỉ vài tháng trước, Sovryn là một mẫu thử nghiệm được xây dựng bởi một số ít các nhà phát triển. Hiện tại, một cộng đồng đang phát triển với khoảng 100 cộng tác viên đang làm việc trong dự án. Bất kỳ sản phẩm tài chính nào, từ hợp đồng tương lai, quyền chọn đến các sản phẩm phái sinh, đều có thể được xây dựng và bảo đảm bằng Bitcoin. Hiện tại, Sovryn có các khả năng mạnh mẽ:

 • Bạn có thể cho vay Bitcoin của mình để kiếm tiền lãi.
 • Bạn có thể giao dịch mà không cần trung gian – thậm chí bạn có thể giao dịch bằng đòn bẩy.
 • Các stablecoin được hỗ trợ bởi Bitcoin có nghĩa là bạn có thể có quyền truy cập vào đô la để thanh toán mà không cần phải bán bất kỳ Bitcoin nào.

Để sử dụng Sovryn, tất cả những gì bạn cần là Bitcoin. Không token nào khác, chẳng hạn như ETH, là bắt buộc.

Mặc dù nó vẫn được đưa vào danh sách trắng cho những thử nghiệm alpha, Sovryn đã thực hiện một cách đáng tin cậy các giao dịch và khoản vay trị giá hàng triệu đô la.

Tương lai của tài chính là đây

Người ta dự đoán rằng chỉ trong vài tuần nữa, danh sách trắng sẽ bị xóa và giao thức sẽ mở cửa cho tất cả mọi người.

Ngày mai (Thứ Ba, ngày 13 tháng 4), giao thức sẽ thực hiện bước đầu tiên theo hướng đó. Giao dịch đối với Bitcoin và token SOV, được sử dụng để điều phối cộng đồng phi tập trung trong giao thức Sovryn, sẽ được công khai. Bất kỳ ai có Bitcoin sẽ có thể trải nghiệm Bitcoin DeFi. Có vẻ như chúng ta đang ở đỉnh cao của cuộc cách mạng Bitcoin lần thứ hai. Tiền tệ không lũng đoạn cuối cùng sẽ được cùng nhà với tài chính không lũng đoạn. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng phát minh của Satoshi sẽ được chứng minh là đúng – và chúng ta vẫn chưa thấy gì cả đâu.

 

English Version Below:

DeFi was Hidden in the Original Bitcoin Source-Code

Hidden in the original Bitcoin source code, there are remnants of Satoshi Nakamoto’s broader vision for Bitcoin. Several lines of code refer to a P2P marketplace that would allow trading without an intermediary. There is also incomplete code for playing decentralized online poker.

Satoshi saw clearly that Bitcoin’s future was more than simply an uncensorable store of value. In his mind, for Bitcoin to reach its full potential, it would have to come hand-in-hand with uncensorable financial tools to allow for trustless economic activity. Indeed, the first line of the white paper focuses on economic and financial activity: “Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as trusted third parties…”

It’s the Economy, Stupid

Bitcoin was released in the wake of the 2008 great financial crisis. It was a response, not to the corruption of our monetary system, but rather to the even greater corruption of our financial system.

In the early days of Bitcoin, we all assumed that decentralized financial tools were just around the corner. After all, it was absurd to have a pristine, decentralized financial asset like Bitcoin – only to hand it over to a “trusted third party” any time you want to make use of it. But almost a decade passed, and these tools did not emerge. It started to seem like maybe they never would.

Then, a year ago, some developers drew my attention to the fact that, without us noticing, everything had changed: Decentralized financial tools for Bitcoin, were not only possible, they were already here!

Sovryn Protocol Expands the Capabilities of Bitcoin

Three key technological advances have come together to build decentralized finance on Bitcoin:

 • First, merge-mined side-chain technology allowed developers to extend the capabilities of Bitcoin to create turing-complete smart contracts. These contracts have identical capabilities to those developed on Ethereum, but are secured by Bitcoin’s unmatched Proof of Work.
 • Second, advances in cryptography now allows the creation of trust-less Bitcoin “pegs”, allowing Bitcoin to be used as the native asset of these contracts.
 • Finally, decentralized financial (DeFi) contracts had been proven to work on Ethereum.

Combine these three advances together and the second shoe drops for Bitcoin: Bitcoin DeFi means you never need to trust a middleman with your Bitcoin again.

This realization has started to spread across the Bitcoin community like wild-fire. A project called Sovryn has emerged – building an incorruptible operating system for the future of finance. Just a few months ago, Sovryn was a prototype constructed by a handful of devs. Now a growing community of some 100 contributors are working on the project. Any financial product, from futures, to options to derivatives, can be constructed and secured by Bitcoin. Already, Sovryn has powerful capabilities:

 • You can lend your Bitcoin to earn interest.
 • You can trade without intermediaries – you can even trade with leverage.
 • Bitcoin-backed stablecoins mean you can have access to dollars for payments without having to sell any Bitcoin.

To use Sovryn, all you need to have is Bitcoin. No other token, such as ETH, is required.

Even though it is still whitelisted for alpha testers, Sovryn has trustlessly executed millions of dollars worth of trades and loans already.

The Future of Finance is Here

It is anticipated that in just a few weeks, the whitelisting will be removed and protocol will open to all.

Tomorrow (Tuesday, April 13th), the protocol will take its first step in that direction. Trading for Bitcoin and the SOV token, used for decentralized community coordination in the Sovryn protocol, will be made public. Anyone with Bitcoin will be able to experience Bitcoin DeFi. It appears that we are on the cusp of the second Bitcoin revolution. Incorruptible money will finally be married with incorruptible finance. However far reaching we thought Satoshi’s invention would prove to be – we ain’t seen nothing yet.

mocadn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *