Cạnh tranh toàn cầu là điều quan trọng

April 7, 2021by mocadn0

Gửi các nhà đầu tư,

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đề xuất một mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu vào ngày hôm qua. Có lẽ đây là một trong những chính sách được đề xuất vô lý nhất trong trí nhớ của tôi gần đây. Đề xuất này xuất phát từ việc chính quyền Biden sắp tới muốn tăng thuế suất doanh nghiệp ở Hoa Kỳ từ 21% lên 28%.

Khi các chính phủ tăng thuế, thị trường tự do sẽ phản ứng. Tăng thuế quá cao và mọi người sẽ rời đi để tìm một vùng địa lý thuận lợi hơn về thuế. Giảm thuế và mọi người hoặc công ty sẽ được thu hút đến khu vực địa lý của bạn. Khuyến khích áp dụng trên toàn thế giới và thuế là một số cơ chế khuyến khích lớn nhất mà các chính phủ sở hữu.

Bộ trưởng Yellen biết rằng đây là cách hoạt động của hệ thống, nhưng đang cố gắng rút ngắn tự do của thị trường. Bà ấy muốn tập hợp đủ sự hỗ trợ từ các quốc gia lớn để tạo ra một mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu. Không quốc gia nào được phép giảm thuế suất doanh nghiệp của họ xuống dưới mức tối thiểu toàn cầu đó. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một giây.

Hoa Kỳ tin rằng giờ đây họ có thể thông báo cho các quốc gia khác biết những loại thuế nào nên được tính đối với các tập đoàn ở các quốc gia nước ngoài này. Tại sao? Bởi vì Hoa Kỳ hiểu rằng khó khăn trong việc chuyển doanh nghiệp của bạn, hoặc chuyển doanh thu của bạn ra nước ngoài, đang giảm nhanh chóng. Với các công ty hoạt động chủ yếu bằng cloud, doanh nghiệp không mất nhiều thời gian để di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Ý tưởng làm việc từ xa và di chuyển không giới hạn giữa các khu vực địa lý tạo ra một cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa các chính phủ với các công dân và tập đoàn. Chính phủ nào cung cấp sản phẩm tốt nhất (thuế, cơ sở hạ tầng, v.v.) sẽ giành được khách hàng (tập đoàn). Nhưng Hoa Kỳ không còn tin vào sự cạnh tranh nữa. Chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, tin tưởng vào quyền lực độc quyền.

Thay vì cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, Yellen muốn cải tiến luật chơi. Bà ấy đang đề xuất rằng chính phủ thông đồng với nhau chống lại các công dân và các tập đoàn. Đó không phải là cách trò chơi nên được chơi. Đó không phải là cách các xã hội tự do vận hành. Đây là những gì xảy ra trong các chế độ độc tài. Các quy tắc được thiết lập để các thị trường tự do không thể trừng phạt việc đưa ra các quy tắc tồi.

Estonia và nhiều quốc gia khác đã nhìn thấy xu hướng này đến từ lâu. Estonia đã tạo ra một quốc tịch kỹ thuật số cho phép bạn đăng ký và được cấp quốc tịch mà không cần đặt chân đến đất nước này. Hãy coi điều này giống như chính phủ trên cloud. Tại sao ngày nay bạn sống ở đâu về mặt địa lý lại không quan trọng? Nếu chính phủ cung cấp cho bạn dịch vụ thông qua cloud, bạn sẽ không thể yêu cầu quyền công dân ở khu vực địa lý đó sao?

Tất nhiên. Đây là cách mà thế giới kỹ thuật số hình thành. Ý tưởng về quyền công dân sẽ thay đổi. Ý tưởng về một quốc gia hoặc tiểu bang sẽ thay đổi. Sẽ có nhiều sự cạnh tranh toàn cầu hơn. Mọi người không còn cần phải sống gần văn phòng. Họ có thể sống ở bất cứ đâu họ muốn. Các công ty không còn cảm thấy bị mắc kẹt ở một quốc gia duy nhất. Họ có thể di chuyển xung quanh khi họ thấy phù hợp. Họ có thể chuyển doanh thu của mình sang các khu vực pháp lý khác nếu một chính phủ cụ thể tạo ra một chính sách tồi hoặc xâm phạm quá mức.

Phần hài hước nhất của toàn bộ điều này là chính phủ Hoa Kỳ đang tuyên bố rằng họ cần thêm doanh thu để trả cho hàng nghìn tỷ đô la được đề xuất trong một dự luật cơ sở hạ tầng mới. Vấn đề là lịch sử không cho thấy doanh thu mới này sẽ thực sự quan trọng. Chính phủ Mỹ đã thu nhiều tiền thuế hơn mỗi năm kể từ năm 2009, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục chi thêm khoản thu mới hầu như mỗi năm và gia tăng thâm hụt.

Khi những quy định vô lý như mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu được đề xuất, công dân của chúng ta có nhiệm vụ phải lên tiếng và chỉ ra những điều vô nghĩa. Các chính trị gia và các quan chức được bổ nhiệm làm việc cho chúng ta. Người dân không nên sợ chính phủ. Chính phủ nên sợ công dân. Và một nỗ lực trắng trợn nhằm thông đồng với các chính phủ khác trong một nỗ lực nhằm xoa dịu các chính sách tồi là vi phạm vai trò của các chính phủ theo quan điểm của tôi.

Nếu bạn muốn tăng thuế, hãy tiếp tục. Chính quyền mới do dân bầu ra. Họ có mọi quyền tăng hoặc giảm thuế khi họ thấy phù hợp. Nhưng công dân cũng có quyền rời khỏi đất nước nếu bạn tăng thuế quá cao hoặc công dân quốc tế có quyền nhập cư vào Hoa Kỳ nếu chúng ta làm cho môi trường thuế trở nên hấp dẫn hơn. Đây là cách hoạt động được khuyến khích.

Vấn đề không nằm ở việc tăng thuế, mặc dù đó có lẽ là một ý tưởng tồi, mà là ở nỗ lực rõ ràng để khóa công dân vào một mức thuế cụ thể bất kể họ sống ở đâu. Chúng ta nên khuyến khích thị trường tự do. Chúng ta nên chấp nhận sự cạnh tranh. Đó là cách chúng ta có được sự tiến bộ. Đó là cách chúng ta đảm bảo sự đổi mới. Đây là nơi tự do được sinh ra và bảo vệ. Dừng điều này lại. Mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu này là vô lý.

Nó sẽ là vô lý với một thập kỷ trước đây. Ngày nay thì thật là nực cười. Và sẽ thật nực cười hơn trong một thập kỷ kể từ bây giờ. Chúng ta đang theo dõi chính phủ cho chúng ta biết họ lạc lõng với thực tế như thế nào. Họ đang giải thích rằng họ ít quan tâm đến các công dân và doanh nghiệp thực tế trong biên giới của chúng ta như thế nào. Như một nhà thông thái đã từng nói, “khi ai đó nói với bạn rằng họ ngu ngốc đến mức nào, bạn chỉ cần tin họ là được.”

English Version Below:

To investors,

Treasury Secretary Janet Yellen proposed a minimum global corporate income tax yesterday in what was probably one of the most absurd proposed policies in recent memory. This proposal stems from the upcoming Biden administration’s desire to increase corporate tax rates in the United States from 21% to 28%.

When governments raise taxes, the free market responds. Raise the taxes too high and people will leave to find a more tax advantaged geography. Lower your taxes and people or companies will be attracted to come to your geography. Incentives run the world and taxes are some of the greatest incentive mechanisms that governments possess.

Secretary Yellen knows that this is how the system works, but is trying to short circuit the free market. She wants to cobble enough support together from major countries to create a minimum global corporate income tax. No country would be allowed to lower their corporate tax rate below that global minimum. Think about that for a second.

The United States believes that they should now be able to tell other countries what taxes should be charged to the corporations within these foreign countries. Why? Well because the United States understands that the friction to moving your business, or moving your revenue offshore, is degrading quickly. With companies operating mostly in the cloud, it doesn’t take much for a business to move from one country to another.

The ideas of remote work and frictionless movement between geographic jurisdictions creates a global competition among governments for citizens and corporations. Whichever government provides the best product (taxes, infrastructure, etc) will win the customers (corporations). But the United States doesn’t believe in competition anymore. The US government, especially Treasury Secretary Janet Yellen, believes in monopolistic power.

Instead of competing on the global scale, Yellen wants to rig the game. She is proposing that government collude with each other against citizens and corporations. That is not how the game should be played though. That is not how free societies operate. This is what happens in dictatorships. The rules are rigged so that free markets can’t punish bad rule making.

Estonia and many other countries have seen this trend coming long ago. Estonia created a digital citizenship that allows you to apply and be granted a citizenship without ever stepping foot in the country. Think of this like government in the cloud. Why does it merely matter where you geographically are based today? If the government provides you services via the cloud, shouldn’t you be able to claim citizenship in that jurisdiction?

Of course. This is what a digital world looks like. The idea of citizenship is going to change. The idea of a country or state is going to change. There will be more global competition. People no longer need to live near an office. They can live wherever they want. Companies no longer feel stuck in a single country. They can move around as they see fit. They can move their revenue to other jurisdictions if a specific government creates a bad or overreaching policy.

The funniest part about this entire thing is that the US government is claiming that they need more revenue in order to pay for the proposed trillions of dollars in a new infrastructure bill. The problem is that history does not show this new revenue will actually matter. The US government has been collecting more tax revenue every year since 2009, yet they continue to outspend the new revenue almost every single year and widen the deficit.

When ridiculous rules like a minimum global corporate tax rate get proposed, it is our duty as citizens to speak up and call out the nonsense. The politicians and appointed officials work for us. The citizen should not fear the government. The government should fear the citizens. And a blatant attempt to collude with other governments in an attempt to soften the blow of bad policies is a violation of the role governments should play in my opinion.

If you want to raise taxes, go ahead. The new administration was elected by the people. They have every right to increase or decrease taxes as they see fit. But the citizens also have a right to leave the country if you raise taxes too high or international citizens have the right to immigrate to the United States if we make the tax environment more attractive. This is how incentives work.

The issue is not in raising taxes, although that is probably a bad idea, but rather in the explicit attempt to lock citizens into a specific tax rate regardless of where they live. We should encourage free markets. We should embrace competition. That is how we get progress. That is how we ensure innovation. This is where freedom is born and protected. Stop the madness. This minimum global corporate tax rate is ridiculous.

It would have been ridiculous a decade ago. It is ridiculous today. And it will be ridiculous a decade from now. We are watching the government tell us how out of touch with reality they are. They are explaining how little they care about the actual citizens and businesses within our borders. As a wise man once said, “when someone is telling you how stupid they are, it pays to simply believe them.”

mocadn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *