Bitcoin đang trở thành một phương tiện trao đổi

April 15, 2021by mocadn0

Gửi các nhà đầu tư,

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 63.000 đô la vào hôm qua. Trong khi sự đầu cơ sẽ chỉ tăng lên khi chúng ta đẩy sâu hơn vào thị trường tăng giá này, có một vài diễn biến mà tôi nghĩ là đáng để nói tới trong 48 giờ qua.

Đầu tiên, Michael Saylor và Microstrategy đã thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ trả tiền cho các thành viên hội đồng quản trị của mình bằng bitcoin trong tương lai. Điều này đáng chú ý vì hội đồng quản trị bao gồm cả nhân viên và từng thành viên độc lập trong hội đồng quản trị. Tất cả mọi người đều hiển nhiên rằng Michael Saylor hoàn toàn cam kết với chiến lược về bitcoin của công ty, nhưng giờ đây người ta thấy rõ ràng rằng toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và ban giám đốc cũng là những người có niềm tin lớn.

Một điều mà tôi muốn thấy trong thông báo này là phí trả cho các thành viên hội đồng quản trị được tính bằng bitcoin, thay vì đô la Mỹ, nhưng điều đó có thể sẽ khiến Saylor và Microstrategy phải trả nhiều hơn so với ngân sách mà họ bỏ ra. Thật khó tin khi thấy một công ty trị giá hàng tỷ đô la sử dụng bitcoin làm đồng tiền dự trữ của họ VÀ cũng sử dụng nó làm phương tiện trao đổi để thanh toán cho đội ngũ lãnh đạo, những người giúp điều hành các hoạt động của họ.

Tiếp theo, gã khổng lồ truyền thông TIME thông báo rằng gần đây họ đã ký một thỏa thuận với công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale để sản xuất một loạt video về tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số. Điểm đáng chú ý? TIME sẽ được thanh toán bằng bitcoin và có kế hoạch giữ bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ, thay vì bán nó thành đô la Mỹ. Ngoài ra, Chủ tịch TIME, Keith Grossman cũng đã đồng ý nhận một phần tiền lương của mình bằng bitcoin.

TIME ở một vị trí rất khác so với một công ty bitcoin hoặc tiền điện tử mà bạn có thể biết. Họ là một thương hiệu truyền thông đương nhiệm đã có tuổi đời hàng chục năm. Họ nắm giữ lòng tin của khán giả, nhưng ở đây họ đang chấp nhận bitcoin và có kế hoạch giữ nó trên bảng cân đối kế toán của họ. Một số người có thể cho rằng đây là một chiêu trò marketing. Tôi không đồng ý. Cam kết giữ bitcoin trên bảng cân đối kế toán trong thời gian dài là dấu hiệu của một tổ chức có tư duy tiến bộ, đổi mới và thông thạo những gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Cuối cùng, chúng ta có một công ty hàng tỷ đô la trả tiền cho các thành viên hội đồng quản trị của họ bằng bitcoin. Chúng ta có một thương hiệu truyền thông truyền thống chấp nhận bitcoin và cam kết giữ nó trên bảng cân đối kế toán của họ.

Có vẻ như bitcoin đang trở thành một loại tiền tệ hoàn toàn. Mọi người đang sử dụng nó như một kho lưu trữ giá trị và một phương tiện trao đổi. Điên rồ, phải không? Chà, không hẳn vậy. Đây chính xác là những gì bitcoin đã cố lên tiếng trong một thời gian. Giá trị tích trữ được thể hiện rõ qua sức mua tiếp tục tăng. Cách mà bitcoin trở thành phương tiện trao đổi hiện đang trở nên rõ ràng hơn qua khối lượng giao dịch trực tuyến.

Bitcoin đang được chấp nhận ngay trước mắt chúng ta. Nó không giống với đám đông nhà đầu tư cá nhân thông thường. Đây là những tổ chức lớn sử dụng hàng nghìn nhân viên. Các nhà lãnh đạo của các tập đoàn này đã thức tỉnh về quá trình chuyển đổi đang diễn ra. Thành thật mà nói, điều này là thú vị để xem. Hy vọng mỗi người trong số các bạn có một ngày tuyệt vời.

English Version Below:

To investors,

Bitcoin hit an all-time high of $63,000 this morning. While speculation will only increase as we push deeper into this bull market, there are a few developments that I think are worth calling out in the last 48 hours.

First, Michael Saylor and Microstrategy announced on Monday that they will be paying their board members in bitcoin moving forward. This is noteworthy because the board is made up of both employees and independent board members. It is obvious to everyone that Michael Saylor is fully committed to the company’s bitcoin strategy, but now it is becoming clearer that the entire leadership team and board of directors are big believers as well.

One thing I would have liked to see in this announcement would have been the fees paid to board members being denominated in bitcoin, rather than US dollars, but that would likely have cost Saylor and Microstrategy much more than they budgeted for. It is incredible to see a multi-billion dollar company using bitcoin as their reserve currency AND also using it as the medium of exchange to pay the leadership team who helps govern their activities.

Next, media giant TIME announced that they have recently signed a deal with crypto asset management company Grayscale to produce a series of videos on crypto and digital finance. The catch? TIME will be paid in bitcoin and plans to hold the bitcoin on their balance sheet, rather than sell it into US dollars. Additionally, TIME President Keith Grossman has agreed to receive a portion of his salary in bitcoin as well.

TIME is as far away from a bitcoin or crypto company as you could get. They are an incumbent media brand that has been around for decades. They hold the trust of the mainstream audience, yet here they are accepting bitcoin and planning to hold it on their balance sheet. Some may argue this is a marketing stunt. I don’t agree. The commitment to holding bitcoin on the balance sheet for the long term is the sign of an organization that is forward thinking, innovative, and well versed in what is occurring right now.

So we have a multi-billion dollar company paying their board members in bitcoin. We have a legacy media brand accepting bitcoin and committing to hold it on their balance sheet.

Don’t look now, but it almost appears that bitcoin is becoming a full blow currency. People are using it as a store of value and a medium of exchange. Crazy, right? Well, not really. This is exactly what bitcoiners have been saying for awhile now. The store of value is evident in the continued appreciation of purchasing power. The medium of exchange is now becoming evident in the sheer on-chain transaction volume.

Bitcoin is gaining adoption right before our eyes. It isn’t with the usual retail crowd though. These are large organizations that employ thousands of employees. The leaders of these corporations have awaken to the transition that is underway. Honestly, this is fun to watch. Hope each of you has a great day and I’ll talk to everyone tomorrow.

mocadn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *