January 22, 2021

Anh em có thể chọn 1 số nhà cung cấp như Digitalocean, Vultr, OVHcloud, Linode, Contabo… Chọn hệ điều hành cho VPS Là Ubuntu 18. Phần này đơn giản nên mình không viết hướng dẫn Sau khi có được IP/username/password, anh em tiến hành SSH vô server rồi chạy lệnh sau Setup docker Chạy lệnh...

December 25, 2020

Link thông báo : https://medium.com/kira-core/kira-testnet-program-phase-0-f4a121eb340d 26/12/2020 : Hiện tại anh em điền form này theo các yêu cầu trong form như Telegram, thông tin pc CPU, Ram, ổ cứng Ở giai đoạn 0 này chưa cần phải có Pc chạy 24/24, anh em có thể dùng PC tại nhà để chạy Giai đoạn 1 mới...