April 10, 2021

NFT (Non-fungible tokens — NFTs) là lĩnh vực đầu tư đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, được xúc tác bởi Rarible ($RARI) và những nhận thức mới về tiềm năng ứng dụng của NFTs. Ari David Paul — Giám đốc đầu tư của BlockTower gần đây đã thông báo rằng quỹ đang...